Kawasaki KLR Forum banner
2014 Kawasaki KLR650 (Green and Black)
1992 Kawasaki KLR 650 (Why...Blue (for now))
KLR
2008 Kawasaki KLR 650 (Blue)
KLR
2016 Kawasaki KLR650 (Grey)
2012 Kawasaki KLR650 (Red/Digital Camo)
KLR
2011 Kawasaki KLR650 (Black and Blue)
2009 Kawasaki KLR 650 (Red)
1997 Honda CBR1100XX Blackbird (Black / Candy Midnight Purple)
2015 Kawasaki KLR 650 (Black)
KLR
2014 Kawasaki 2014.5 KLR 650 (Green)
2009 Kawasaki KLR (Red)
2009 Kawasaki KLR650 (Black/ Green)
2008 Kawasaki KLR 650 (GREEN AND BLACK)
Top