Kawasaki KLR Forum banner
1992 Kawasaki ZR1100 (Green)
1989 Kawasaki Tengai (Red White)
2010 Kawasaki KLR 650 (Blue)
2012 Kawasaki KLR650 (Black)
2000 Kawasaki KLR 650 A (Green and Gray)
2009 Kawasaki KLR
2008 Kawasaki KLR650 (Red/Black/Silver)
2004 Yamaha XT225 (Silver)
15 Kawasaki KLR650 (Green/Black)
Poe
2004 Kawasaki KLR650-A (Intense Blue Pearl (in progress))
1995 Kawasaki KLR650 (Barbie pastel colors)
2007 Kawasaki KLR650 (Red)
2007 Kawasaki KLR650 (Silver)
2014 Kawasaki KLR650 (Black)
1990 Kawasaki KLR Tengai (White/Blue/Green)
Top